Matematika

nes tai svarbu...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Matematika

Matematikos modulio studijų tikslas - suteikti besimokantiesiems pagrindines žinias iš tiesinės algebros, vektorių, matematinės analizės, diferencialinių lygčių, tikimybių teorijos ir statistikos. Ugdyti studentų gebėjimus sudaryti tiriamų reiškinių paprasčiausius matematinius modelius, formuluoti ir nagrinėti standartinius ir probleminius uždavinius, nustatyti tinkamus sprendimo būdus ir juos pritaikyti, analizuoti gautus rezultatus ir juos interpretuoti, išsiaiškinti gautų rezultatų praktinę vertę, apibendrinti sąvokas ir rezultatus.

Medžiagą parengė lekt.
Elvyra Augutienė